سنگاپور

جمعیت: 4,326,000 نفر

وسعت: 238 کیلومتر مربع

آب و هوا: رطوبت و بارش فراوان. دمای هوا از 22 تا 34 درجه

سنگاپور کلمه‌ای مالایی به معنای “شهر شیر” می‌باشد. جزیره سنگاپور در غرب اقیانوس آرام و جنوب مالزی واقع است و به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارد، “تقاطع شرق دور” نام گرفته است. 90% جمعیت آن در مناطق مسکونی زندگی می‌کنند و نیمی از آن‌ها از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند.

نقشه گوگل

فیلتر دسته: