ویزای بلغارستان

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای بلغارستان

 1. اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر
 2. یک قطعه عکس(3.5×4.5)تمام رخ،رنگی،پشت زمینه سفید،بدون عینک
 3. تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح(در فایل پیوستی)
 4. به صورت جداگانه A4 کپی تمامی صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه و کپی رونوشت کارت ملی
 5. A4 کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روی برگه
 6. گواهی بانکی حداقل 6 ماهه با موجودی حداقل 50،000،000 ریال به همراه مهر بانک و نام شخص .
 7. ارائه کلیه مدارک مبنی برعلت رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی.

انواع ویزای بلغارستان

 • ویزای توریستی بلغارستان
 • ویزای تجاری بلغارستان
 • ویزای دانشجویی بلغارستان
 • ویزای تحقیقاتی بلغارستان

سفارت بلغارستان

آدرس سفارت بلغارستان: خیابان ولیعصر ، خیابان توانیر ، خیابان نظامی گنجوی ، شماره ۴۰
شماره تماس : 021-8775037
وب سایت: http://www.mfa.bg/embassies/iran/events/ll/687/23/51/index.html