برچسب: انک ملی

اصل پاسپورت ایرانی,اصل بلیط ممهور به مهر آژانس,اصل ویزا.اصل عوارض خروج از 6 روز مانده به تاریخ پرواز تا روز پرواز انجام عملیات هروز از ساعت 9 صبح  لغایت 12:30 (پنجشنبه 11:30) حضور صاحب پاسپورت الزامی میباشد به افراد مقیم خارج از کشور ارز تعلق نمیگیرد به افراد زیر 12 سال ارز تعلق نمیگیرد به […]

نمایش جزییات