شرایط اخذ ارز مسافرتی

اصل پاسپورت ایرانی,اصل بلیط ممهور به مهر آژانس,اصل ویزا.اصل عوارض خروج

از 6 روز مانده به تاریخ پرواز تا روز پرواز

انجام عملیات هروز از ساعت 9 صبح  لغایت 12:30 (پنجشنبه 11:30)

  • حضور صاحب پاسپورت الزامی میباشد
  • به افراد مقیم خارج از کشور ارز تعلق نمیگیرد
  • به افراد زیر 12 سال ارز تعلق نمیگیرد
  • به هر فرد در یک سال شمسی یکبار ارز تعلق میگیرد
  • به مسافران زمینی و دریایی ارز تعلق نمیگیرد
  • بانک های ارائه دهنده خدمات:بانک ملی,بانک ملت,بانک سامان